วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

งาน Board

ผลงานการจัดบอร์ดของ...เรา
ผลงานของ ชมพูนุท

ภาพกิจกรรม 
ผลงานของ เจมส์
ผลงานของ กระเต็น
ผลงานของ ฟร้อง

ผลงาน

ผลงานจากการเขียนบทกลอน
กลอนนี้เป็นของ ชมพูนุท

กลอนนี้ของ อาทิตยา

ภาพนี้จาก วิทิตา

ภาพนี้รวม

กลอนนี้ของ ณัชฐนิชา

ประวัติ


ชื่อ: ชมพูนุท  ปาปะขัง
ชื่อเล่น: น้ำ  เพศ: หญิง
ศึกษา: มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน ลำปลายมาศพัฒนา
งานอดิเรก: อ่านหนังสือ (นิยาย) แต่มีหนังสือเรียนบ้าง
สีที่ชอบ: ทุกเฉดสี
วิชาที่ชอบเรียน: เรียนได้ทุกวิชาไม่มีชอบเป็นพิเศษ
ศิลปิน ดาราที่ชอบ: พี่บี้ พี่ณเดช